DEPEE INDUSTRIES

WIE ZIJN WIJ

DEPEE INDUSTRIES is een technisch bedrijf, dat zich richt op productieprocessen in de industrie. Focus hierbij is Gezondheidszorg (Goed voor de mens) en Hernieuwbare energie (Goed voor de aarde). Daarnaast verleent DEPEE INDUSTRIES Project Management diensten, teneinde de industrie te helpen dit soort productieprocessen te kunnen realiseren.

Ervaring vindt haar oorsprong in de Olie & Gas industrie, kennis is opgedaan vanuit engineering, Productieprocessen, onderhoud en projectmanagement. Investeringen in de order grootte van 100 – 900 kEuro.

De passie voor duurzaamheid heeft erin geresulteerd een weg te zoeken, om zelf duurzame productieprocessen te ontwikkelen, alsmede anderen daarin te ondersteunen.

DEPEE INDUSTRIES

De drie gebieden waarin DEPEE INDUSTRIES zich heeft gespecialiseerd.

renewables

healthcare